polski english

Rejestracja suplementów diety

Oferujemy zaprojektowanie produktu "od A do Z":
  • opracowywanie receptury produktu,
  • dobór materiałów opakowaniowych,
  • opracowanie Specyfikacji Jakościowej produktu,
  • wykonanie Powiadomienia do Głównego Inspektora Sanitarnego (zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)
  • zakup materiałów surowcowych i materiałów opakowaniowych,
  • wykonanie badań dla materiału surowcowego w zależności od jego specyfiki,
  • produkcję i kontrolę produkcji wyrobu gotowego,
  • wykonanie badań dla produktu gotowego,
  • przygotowanie dokumentów jakościowych dla produktu gotowego.
Przygotowujemy również opracowanie pełnej dokumentacji rejestracyjnej suplementów diety dla firm z krajów, w których taka dokumentacja jest wymagana.
BIOTICOM Sp. z o.o. ul. Bytomska 11, 01-612 Warszawa
tel.: +48 22 833 48 94 e-mail: bioticom@bioticom.pl
e-mail: kobe@bioticom.pl